Pro Dive Chorvátsko 
 

Integrovaný kompas

 

                                                                                                             Pridané 16.3.2017

 

 

 

Orientovať sa pod vodou znamená okrem iného aj vedieť odkiaľ a kam (ktorým) smerom sa potápač pohybuje. Kompas je skvelým navigačným prostriedkom. Aby sa však dal efektívne použiť v situácii, ak potápač potrebuje doplávať pár desiatok metrov k plavidlu, či k základni na brehu, mal by byť na displeji prístroja zobrazený permanentne. Iba tak je možné kontrolovať dodržiavanie správneho smeru periférne. Aj na kontrolu „letmým pohľadom“ by mal zostať jeho kompasový režim na displeji dlhší čas.

Funkcia elektronického kompasu je však mimoriadne náročná na spotrebu energie, čo výrobcovia počítačov riešia spôsobom, keď sa kompas samočinne vypne a prístroj sa opäť vráti do bežného režimu práce. Potreba neustáleho zapínania, naviac celkom nevhodným „dlhým podržaním“ tlačidla je dosť nepraktickým a občas pre použitie v reálnom potápačskom teréne aj diskvalifikujúcim riešením.

V situácii, keď sa napríklad potápači vracajú od vraku smerom ku brehu voľnou vodou, so zámerom absolvovania dekompresie je dlhodobá navigácia nevyhnutnosťou. Výhodnejším riešením sú pre nich modely s ručným prepínaním návratu do normálneho „nekompasového“ režimu počítača.

Ďalším problémom výrobcov je jeho iniciácia. Spôsoby ako „vyvolávaním“ z menu, či dlhým podržaním tlačidla sa v praxi neosvedčili a ukázali ako nie príliš vhodné. Aj z uvedených dôvodov dáva drvivá väčšina potápačov prednosť štandardnému analógovému kompasu pracujúcom na magnetickom princípe.

Ale buďme objektívni, keď spomenieme jednu nespornú výhodu elektronických počítačov pred magnetickými. Na celú zemeguľu totiž stačí jeden a ten istý. Stačí ho po prílete na druhý koniec sveta krátko trvajúcim procesom správne nakalibrovať. Aké bolo naše prekvapenie po príchode do Austrálie, keď si môj obľúbený analógový kompas jednoducho „ľahol“ na jednu stranu a nie a nie sa otáčať!

A ešte jedna maličkosť – do počítača integrovaný kompas bude stále po ruke. Nikdy (áno aj to sa stáva) si ho nezabudneš vo svojom potápačskom vaku či na palube sprievodného plavidla.

 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017