Pro Dive Chorvátsko 
 

Hĺbky a časy

 

                                                                                                             Pridané 12.3.2017

 

 


Hĺbky

Veľký hĺbkový rozsah však súčasne zvyšuje nároky na kvalitu tlakového senzoru. Presnosť týchto čidiel sa vyjadruje percentami z maximálneho rozsahu. Niektoré inštrumenty pre extrémny hĺbkový rozsah používajú až dva senzory. Citlivejší je určený na meranie tlaku v menších hĺbkach a druhý vo väčších.

Nulovú hĺbku si prístroje kalibrujú v okamihu zanorenia. Práve príliš malý tlak, ktorému sú senzory vystavené napríklad pri leteckej preprave v kargu, môžu spôsobiť, že prístroj chybne vyhodnotí takzvané „rozpoznanie“ zanorenia sa. Keď sa následne letúň ocitne opäť na zemi, môže na tento relatívne prudký nárast tlaku reagovať spustením sa ako pri ponore.

Podobnú chybu môžeme zaznamenať aj v prípadoch potápania sa vo vysokohorskom prostredí, kde je nižšia hodnota atmosférického tlaku. Navyše voda v tomto prostredí obsahuje len málo rozpustených minerálov a je takmer nevodivá. Počítač potom môže nesprávne detekovať údaje z tlakového senzora a nulovú hĺbku potom zobrazovať oveľa hlbšie. Aj keď sa tento problém po vynorení sa obyčajne sám napraví, je rozumnejšie počítač zapínať pred zanorením sa manuálne a naslineným jazykom prepojiť kontakty využívané prístrojom pre rozpoznanie zanorenia.

Niektorí výrobcovia v snahe sa odlíšiť od iných, implantovali do svojich prístrojov aj funkciu prepínania ponoru v slanej, sladkej ba dokonca aj v brakickej vode. Z hľadiska konzervativizmu však pokladáme za rozumnejšie prístroj neprepínať ale nechať v nastavení pre sladkú vodu.


Časy

Meranie času je ďalšou základnou funkciou počítača. Moderné prístroje ihneď zareagujú na okamih ponorenia sa a od určitej hĺbky (respektíve prednastavenej hodnoty tlaku) spustia časomieru. Táto zdanlivo potápačovi život uľahčujúca funkcia, však nemá len prednosti.

V prípadoch, ak sa potápame v relatívne malej hĺbke (ponory z prostredia jaskynného či podľadového potápania) dochádza ku skreslovaniu výsledkov merania času. Ak je v takýchto situáciách potrebná súčinnosť partnerov či iná forma teamovej spolupráce je potrebné sa orientovať absolútnym časom. Takto napríklad využívame staré dobré potápačské hodinky pri takzvaných Intro/Discovery (zoznamovacích) ponorov na skúšku, ktoré sa realizujú vo veľmi plytkej vode.

Pre účely dlhších a/alebo hlbších ponorov so stupňovitou dekompresiou je takmer nevyhnutné, aby bol počítač schopný zobrazovat čas s presnosťou na sekundy. Potápač tak dokáže oveľa precíznejšie dodržať dĺžku hlbokých aj riadnych dekompresných zastávok.

Menej podstatnou funkciou počítačov je zobrazovanie reálneho (slnečného) času. Majitelia prístrojov s touto schopnosťou pravdepodobne budú vedieť kedy majú prerušiť sledovanie morských živočíchov pod kýlom a konečne vyliezť von k obedu podávanom na lodi.

Pravda – boli sme aj účastníkmi jaskyniarskej výpravy, kde bolo potrebné odniesť útočnému teamu dalšie stage flaše v záujme väčšej bezpečnosti na presne určené miesto a v presne určený čas. A vtedy sme veru niesli do vody so sebou aj klasické potápačské hodinky po tom, čo sa najskôr všetky prístroje zosúladili na „koncertný“ čas ako v špionážnom filme.

 

Výstupový režim

Ďalšou častou nášho výpočtu funkcií počítačov je určenie dekompresného postupu pri návrate na hladinu. Téme najčastejšie používaných dekompresných algoritmov na jeho výpočet sa venujeme v osobitnom texte na inom mieste našej stránky.

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017