Pro Dive Chorvátsko 
 

Rýchlosť výstupu

 

                                                                                                             Pridané 13.3.2017

 

 

 

Málokto, kto nie je priamo zatiahnutý do výcviku potápania si uvedomuje, že pre začiatočníka nie zobrazovanie časov hlbokých zastávok s presnosťou na sekundy, či iné pokročilé dekompresné údaje sú rozhodujúcim motívom zadováženia si počítača. Pre začiatočníka je dôležité to, že si môže s pomocou počítača monitorovať rýchlosť svojho výstupu.

Pochopiteľne vzhľadom na to, že počítač kontinuálne vyhodnocuje údaje hĺbok a časov, je preň hračkou prepočítavať a následne zobrazovať aj rýchlosť výstupu. Otázkou je len periodicita, respektíve časový interval záznamu hĺbky, ktorý určí rýchlosť odozvy prístroja po začatí výstupu, ako aj jeho presnosť počas pohybu potápača ku hladine.

Potom je už len na invencii konštruktérov a programátorov, aký spôsob zobrazovania rýchlosti výstupu zvolia. V priebehu rokov sme zaznamenali rôzne varianty. Najskôr išlo o numerické zobrazenie, v percentách povolenej (rozumej vtedy považovanej rozumnej) rýchlosti výstupu.

Potom sa na displejoch počítačov objavilo pračudesné „kyvadielko“, ktoré sa semicirkulárne pohybovalo v určitej škále rýchlostí v m/min. Neskôr sa vkus výrobcov ustálil na zobrazovaní prostredníctvom stĺpčekového grafu, ktorý sa vertikálne pohyboval tak, ako sme poznali intenzitu „čohokolvek“ z odvetví audiofónneho priemyslu.

Medzitým pochopiteľne jestvovala plejáda rôznych menej či viac obľúbených pokusov o zobrazenie rýchlosti výstupu doplnených o viacero druhov varovaní pri jej prekročení. Išlo o blikanie, svietenie (optické alarmy) pípanie či húkanie (akustické alarmy) ale aj trasenie (vibračný alarm).

V poslednom období, s príchodom plnofarebných obrazoviek našich potápačských počítačov sa objavuje aj ďalší fenomén súvisiaci s rýchlosťou výstupu a to sú farebné rozhrania. Ak je potápač disciplinovaný, zostávajú hodnoty na displeji zelené. Ak sa priblíži k hodnotám povolenej rýchlosti výstupu, zmenia sa na žltú ci oranžovú. No a ak ich prekročí, tak je všetko červené a s výkričníkom!

No a záverom poznámka, aby boli všetky vrstvy potápačov spokojné. Hore popísaná schopnosť počítačov monitorovať rýchlosť výstupu vychádza z lineárnych funkcií. Respektíve kontinuálneho priebehu výstupu tak, ako sa v kurzoch rekreačného potápania bežne učí. Stací takto?

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017