Pro Dive Chorvátsko 
 

Nadmorská výška

 

                                                                                                             Pridané 23.3.2017

 

 

Z teórie potápania vieme, že pre ponory na lokalitách, ktorých vodná hladina je vo výške 300 a viac metrov nad morom platia osobitné pravidlá. Vzhľadom na nižšiu hodnotu tlaku vzduchu, sa musí osobitne dbať na niektoré parametre, ktoré sa v horách menia:
- Rýchlosť výstupu
- Hĺbky bezpečnostných aj vynútených dekompresných zastávok
- Bezpečný výstupový režim


Trocha teórie

Pre pochopenie uvedeného si musíme pripomenúť, že náš počítač pri identifikovaní (a následnom zobrazovaní) aktuálnej hĺbky zachytáva hodnotu absolútneho tlaku v hĺbke. Taktiež si istotne spomínaš na to, že okolitý tlak je pod hladinou tvorený súčtom hodnôt tlaku vzduchu (atmosférického) a tlaku vody (hydrostatického). Pri potápaní sa vo vyššej nadmorskej výške, je hodnota atmosférického tlaku menšia ako 1 bar, čo redukuje aj tlak absolútny.

Túto situáciu hádam najlepšie vystihuje veta, že „.....Určenie hĺbky bude skreslené, pretože vysoko v horách sa bude musieť potápač ponoriť hlbšie, aby dosiahol to isté zobrazenie hĺbky ako na lokalite s hladinou na úrovni mora....“. Výška ovplyvňuje potápača po vynorení sa a pokračuje vo vysycovaní v podmienkach rozdielneho tlakového gradientu, než aký by ho čakal na úrovni mora.


Rozdelenie počítačov

Pretože väčšina bežných (cháp lacnejších či starších) potápačských počítačov používa len jeden tlakový senzor, nie je schopná zmerať tlak respektíve nadmorskú výšku, v ktorej sa momentálne nachádza. Z hľadiska ich prispôsobenia sa týmto zmeneným podmienkam delíme na dve skupiny:
- s ručným nastavovaním
- s automatickým nastavovaním.

Je celkom pochopiteľné, že na tomto mieste je potrebné zdôrazniť potrebu prelistovania si manuálu k počítaču ešte predtým, ako sa rozhodne jeho majiteľ pre ponor vo veľmi veľkej výške do veľmi veľkej hĺbky.


Manuálne nastaviteľné počítače

Výrobcovia prístrojov s ručným nastavovaním vo svojich návodoch dôrazne nabádajú nových majiteľov počítačov, aby úroveň hladiny predpokladaného ponoru zadali do prístroja ručne. Možnosť nastavenia výškovej úrovne ponúkajú v niekoľkých rozhraniach, obyčajne v imperiálnych jednotkách, ktoré sú násobkami 1000 stôp.

Napríklad:
I. rozhranie 0 – 1000´ (cca 0 – 300 m)
II. rozhranie 1000 – 5000´ (cca 300 – 1500 m)
III. rozhranie 5000 – 10000´ (cca 1500 – 3000 m)

Medzi ručne nastaviteľné počítače patria napríklad: Suunto; Mares; Cressi a ďalšie.

Osobitnú skupinu tvoria počítače, ktoré namiesto rozhrania (od – do) ponúkajú svojmu užívateľovi možnosť zadania konkrétnej hodnoty atmosférického tlaku. Ak majú napríklad so sebou v horách výškomer, outdoorové hodinky, GPS prístroj či iné zariadenie, môžu svoj počítač nakalibrovať celkom presne.

K zakúpeniu takýchto prístrojov hľadaj napríklad dílerov značiek: OSTC.


Automatické prestavenie

Posledná generácia počítačov je schopná prídavným senzorom zaznamenať zmeny v hodnote barometrického tlaku, ktorý sa s variabilnou nadmorskou výškou mení. Tieto prístroje dokážu podľa detekovanej hodnoty prispôsobiť svoje výpočty.

Medzi značky tejto skupiny počítačov patria napríklad: Liquivision; Shearwater; Scubapro; Ratio Computers; Oceanic/Hollies/Aeris;


Odporúčanie

Ak to s potápaním vo vysokých nadmorských výškach myslíš seriózne, zájdi do svojho potápačského centra. Porozprávaj sa s inštruktorom, ktorému dôveruješ a naplánuj si účasť na kurze Vysokohorského potápania (High Altitude Diving).

Zvyčajne sa jedná o víkendový kurz, počas ktorého sa dozvieš nielen o pravidlách bezpečnej realizácie týchto ponorov ale aj o množstve ďalších poznatkov. Spoznáš nové potápačské lokality a rozšíriš rady svojich potápačských priateľov.

 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017