Pro Dive Chorvátsko 
 

DiveSystem - Orca

                                                                                                                                  Pridané 12.3.2012

 

Vyrobený v Taliansku v spoločnosti DiveSystem Electronic Lab. V jej vývojových laboratóriách sa v spolupráci s radom renomovaných organizácií (Universita della Calabria či Scuola Superiore Santa Anna, DAN Italy) od roku 2007 skúmajú zákonitosti klinickej fyziológie. Špecifický dôraz je kladený na modely adaptácie ľudského tela v podmienkach pobytu vo vysokých nadmorských výškach, vo vesmíre ale aj v hyperbarickom prostredí pod vodou.

 

Atraktívny dizajn

Potápačské produkty spoločnosti DiveSystem sa už od počiatku vyznačovali nezameniteľným dizajnom v talianskom štýle. Alumíniové puzdro zvárane laserovou technológiou a integrované piezoelektrické tlačidlá spolu sformovali vizuálne pekný prístroj.

Vonkajšie rozmery prístroja: dĺžka 90 mm, šírka 89 mm a výška 32 mm. Garantovaná správna funkčnosť senzora je 130 metrov, s maximálnou detekciou hĺbky do 300 metrov.


Vodeodolnosť

Vode odolnosť elektroniky aj celého prístroja prístroja zabezpečuje exkluzívny GWS systém (Gel Watertight System). Je zodpovedný za udržiavanie funkčnosti v prostredí zvýšeného okolitého tlaku, bez potreby použitia vodotesných priestorov a „O“ krúžkov. Mimo to výrazne zlepšuje mechanickú spoľahlivosť počítača a jeho náchylnosť na otrasy.


Piezové tlačidlá

Ďalšou vychytávkou tohto počítača najnovšej generácie, je aj efektné riešenie ovládania prostredníctvom piezoelektrických tlačidiel integrovaných na puzdro prístroja. Ich výhodou je že sa ani v hyperbarických podmienkach pod vodou ich citlivosť s pribúdajúcou hĺbkou nemení.


Displej a napájanie

Prístroj charakterizuje displej so zeleným podsvietením. Jeho jas a kontrast sú vzhľadom na technológiu LCD ľahko nastaviteľné.
Energiu prístroju dodáva 3voltová batéria typu R123. Svojmu užívateľovi zabezpečuje približne 100 hodín práce počítača. Príjemnou je aj skutočnosť, že je užívateľom vymeniteľná.


Režimy počítača

Orca od spoločnosti DiveSystem je schopná pracovať v celej škále dýchacích plynov:
- Vzduch
- Nitrox
- Trimix
Prístroj poskytuje možnosť zadefinovania až 12 zmesí plynov. Kalkulácie a riešenie výstupového režimu počítača zohľadňuje zloženie a nasadenie jednotlivých plynov v škále profilu ponoru.
Za samozrejmé u prístroja v tejto kategórii považujeme tiež rátanie CNS a OTU. Užitočným doplnkom je tiež automatické nastavovanie sa na vyššiu nadmorskú výšku.


Základný a pokročilý mód menu

Počítače DiveSystem majú dva operačné módy, ktoré sa nastavujú užívateľom priamo z menu.
- BASIC/základný mód: dekompresný algoritmus a všetky integrované systémy sú konfigurované spôsobom, ktorý odráža závery posledného výskumu dosiahnuté v oblasti hyperbarickej medicíny
- ADVANCED/pokročilý mód: ponor má kompletný prístup ku všetkým parametrom regulácie dekompresného algoritmu, umožňujúci kompletné prispôsobenie
Navyše je prístroj vybavený aj Reset-To-Default funkciou, ktorá prinavráti počítač do pôvodného stavu nastavení tak, ako vyjde z DiveSystem laboratórií po jeho expedícii k dealerom.


Dvojitý algoritmus

Prístroj Orca je vybavený softwareom s takzvaným dvojitým algoritmom, ktorý je schopný využívať až tri operačné režimy (spôsoby dekompresného modelovania):
- Buehlmann ZHL16B na princípe prevažne tkanivových kompartmentov
- VPM-B na ťažiskovonm princípe kontroly bublín
- Kombinácia oboch spomínaných
Vďaka simultánnej integrácii oboch vyššie uvedených algoritmov výpočtov v jedinom potápačskom prístroji je možné realizovať veľmi variabilnú šírku potápačských profilov, ktoré vedú k doteraz málo používanej optimalizácii dekompresného režimu výstupu


ASM (Adaptive Sigmoidal Model)

Tento doplnok do oboch algoritmov dekompesných kalkulácií prístroja, ako aj hlbokých zastávok v prípade ich potreby v reálnom čase optimalizuje spôsob výpočtov ideálneho profilu výstupu. Dynamické zmeny gradientov, do značnej miery závislých na predchádzajúcich aj aktuálnych profilov ponoru umožňuje veľmi efektívnym spôsobom zohľadňovať dekompresné profily kalkulácií rozličných reálnych potápačských scenárov akými môžu byť opakované potápanie po dobu viacerých dní, opačné profily alebo krátke časy povrchových intervalov medzi zostupmi.


Nastaviteľné dekompresné zastávky

Na zvýraznenie flexibilnosti počítača samotného a možnosti jeho nasadenia v rozličných potápačských scenároch, na uspokojenie požiadaviek aj tých najnáročnejších potápačov je možné upravovať aj hĺbky dekompresných zastávok. Celý ponor je možné rozdeliť do troch hĺbkových zón, v ktorých je možné špecifikovať rozostupy hĺbok dekompresných zastávok. Tieto je potom ďalej možné v každej zóne kalkulovať príslušným algoritmom.


VCS (Violation Control System)

Potápačský počítač integruje inteligentné a dynamické sytémy na detekciu chýb, ktorých sa potápač dopustí v priebehu celého ponoru. Prostredníctvom kontinuálneho monitorovania jeho správania sa (rozumej profilu ponoru) v reálnom čase pod vodou, je VCS schopné veľmi precízne kontrolovať platnosť pôvodne doporučovaného dekompresného riešenia bez zbytočného stresovania potápača po jeho prvej chybe.


Prenos dát

Prístroj Orca sa s PC v záujme sťahovania dát pripája pomocou Bluetooth modulu. Kompletná konfigurácia počítača a jeho nastavenie sa realizuje cez updatovateľný firmware.


DAN kompatibilita

Sympatickým nám bola aj skutočnosť že Orca má 100% tnú kompatibilitu na DAN DL7 výskumný program zbierania dát z prístrojov po celom svete.

 

 

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017