Pro Dive Chorvátsko 
 

Dive Rite - NiTek Trio

                                                                                                                                  Pridané 8.3.2012

 

Trojzmesový nitroxový počítač, koncepčne vychádza z predností a funkcií svojho populárneho predchodcu s názvom NiTek Duo. Tento prístroj pracujúci na základoch Buehlamnnovho dekompresného algoritmu je obľúbený predovšetkým v komunite technických potápačov v Severnej a Strednej Amerike.

 

Telo prístroja

NiTek Trio má okrúhly tvar. Ovládanie je pomocou robustných mechanických tlačidiel, namiesto elektrických kontaktov.

Jeho puzdro je z plastov a popruh z elastickej gumy. Okrem štandardného popruhu s prackou, je možné k NiTeku dokúpiť špeciálne upínanie pomocou elastických gumičiek (DSS Elastomeric Bungee Mount), známe z prostredia technického potápania. Je ploché, veľmi hydrodynamické, ľahšie sa s ním v rukaviciach pracuje a samé sa kompenzuje s hĺbkou. Relatívne pevný elastomateriál zostáva flexibilný aj za nízkych teplôt. Túto montáž nie je potrebné snímať ani v prípade prenosu dát, pretože interface kábel je možné zastrčiť aj za týchto okolností.

 


Displej

Prístroj sa vyznačuje bodovým monochromatickým displejom s aktívnym LCD podsvietením. Iluminácia displeja sa môže vypnúť/zapnúť príslušným tlačidlom. Povrch 2,5´´ displeja je plastový, pričom výrobca dodáva k počítaču aj vymeniteľný kryt. Potápač si môže zadať osobné uvítanie, či správu na displej prístroja.

 


Pracovné režimy prístroja

Počítač sa spúšťa samočinne, ihneď po vstupe do vody. Pracovné režimy zahŕňajú:
- Vzduch – pre potápanie s najbežnejším dýchacím médiom.


- Nitrox – pre ponory so vzduchom obohatenými zmesami s koncentráciami až do 100% O2. Počítač poskytuje možnosť prepínania až 3 prednastavených zmesí pod vodou, podľa aktuálne dýchaného média. Prepínať je možné v oboch smeroch, to jest aj návratom na predchádzajúcu smes.


- Gauge – pre potápanie s trimixovými zmesami plynov do veľkých hĺbok. Výrobca uvádza MOD rovné 200 metrom.


- Počítač má aj integrovaný digitálny kompas.


Displej počítača pomocou špeciálnych indikátorov zobrazuje, v ktorom režime sa displej práve nachádza.


Zobrazené údaje

Na súši zobrazuje po zapnutí bežné údaje:
- dátum
- čas
- teplota vzduchu

Vo vode zobrazuje:
- dátum
- čas
- aktuálnu aj maximálnu hĺbku
- uplynulý čas ponoru
- zostávajúci bez-dekompresný čas
- smer pohybu/natočenia
- teplotu vody

Ak potápaný na Nitroxe prístroj zobrazuje navyše aj:
- FO2 (podieľ kyslíka v zmesi)
- ppO2 (parciálny tlak kyslíka)
- OLI (oxygen limit index) reprezentuje kumulujúci účinok O2 vo forme grafu

V záujme šetrenia napätia batérie, vstúpi NiTek Trio po niekoľkých neaktívnych minútach do režimu „spánku“.


Napájanie počítača

Prístroj využíva napájanie z článku CR2032. Táto plochá a bežne dostupná batéria je ľahko vymeniteľná aj v domácom prostredí samotným užívateľom. Jej životnosť sa pohybuje do 2 rokov v závislosti od frekvencie a type realizovaných ponorov.


 

Dekompresné výpočty

Počítač ráta podľa Buehlmanovho ZH-L16 modelu. Funkcia Deep Stop umožňuje zadať upozornenie a zobrazovanie hlbokých zastávok. Prístroj má až tri nastaviteľné úrovne bezpečnosti.
Požiadavky na dekompresné zastávky je schopný rátať od hĺbky 27 metrov.
Počítač NiTek sa v prípade prekročenia výstupovej rýchlosti, či vynechania zastávky „neblokuje“, ale pracuje ďalej.
Ďalšou prednosťou prístroja je, že na vzduchu monitoruje tlak okolia a samočinne sa nastavuje na nadmorskú výšku až po hodnotu 6 000 m.n.m.


Možnosti nastavenia

Počítač umožňuje zobrazovanie v jednotkách imperiálnej sústavy (Feet/Fahrenheit) alebo v metrickej sústave (Metre/Celzia).
Hĺbka môže byť zobrazená ako ekvivalent tlaku výšky stĺpca slanej alebo sladkej vody.
Nastaviť je možné varovania pre hĺbkový (depth) a časový (time) alarm.


Ďalšia varovania

Prístroj poskytuje možnosť akustickej aj vizuálnej signalizácie v prípade ohrozenia zdravia potápača. Obe varovania sa ozvú napríklad v prípade prekročenia výstupovej rýchlosti.
Varovanie sa ozve tiež v prípade ak ppO2 v potápačom dýchanej zmesi prekročí v hĺbke hodnotu 1,6 ATA. Rovnako aj s kyslíkom súvisí ďalšie varovanie v prípade, ak kumulatívna expozícia prekročí doporučované hodnoty.
V neposlednom rade upozorní varovanie potápača aj na vypršanie bez-dekompresného času.


Prenos dát do PC

Maximálna dĺžka záznamu je 60 ponorov alebo 30 hodín. Detailné dáta ponoru sa zvyčajne ukladajú v intervaloch od 10-30 sekúnd. Dlhšie intervaly umožnia uloženie väčšieho počtu dát. Profil ponoru zobrazuje v grafickom formáte. Na displeji sa objaví aj priebeh teploty pozdĺž celého profile ponoru. NiTek Trio má podobné fyzické rozmery ako NiTek Duo, preto využíva identický hardware ako jeho predchodca.

Do PC sa údaje prenášajú prostredníctvom USB káblu. Rozhranie Interface nie je v cene základného balenia prístroja. Príslušný software na spracovávanie denníka ponorov je voľne dostupný na internete aj sa dodáva sa k interface. Okrem iného umožňuje aj plánovanie ponorov. Uvedený software je kompatibilný s novšími verziami Windows.


Cena prístroja a príslušenstiev

Uvedené ceny sú približné a odrážajú stav z roku 2010 na našom trhu.

Nitek Trio – 440 Eur
Rozhranie na pripojenie k PC – 240 Eur
Kryt displeja – 8 Eur
Batéria – 5 Eur
Popruh – 10 Eur

 

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017