Pro Dive Chorvátsko 
 

Displeje počítačov

 

                                                                                                             Pridané 8.3.2017

 

 

Displej je pravdepodobne tá časť prístroja, ktorú si pri použití potápačského počítača v reálnom teréne pod vodou jeho užívateľ všimne ako prvú. Zaujme ho jeho veľkosť, čitateľnosť, ale aj kontrast, farba a celková prehľadnosť. Všetky uvedené vlastnosti preveria skutočnú a praktickú použiteľnosť počítača.

Typ displeja

Tak ako v iných odvetviach spotrebnej elektroniky, aj v prípade potápačských počítačov prevládali v prvom desaťročí po roku 2000 monochromatické LCD displeje. Ich doposiaľ neprekonanou vlastnosťou je mimoriadne nízka spotreba energie a nízka cena. V minulosti používané segmentové displeje, boli po snahách vývojárov nahradené maticovými, ktoré umožnili oveľa väčšiu variabilitu zobrazení.

Pasívne a aktívne osvetlenie

Pred érou počítačov s aktívnym podsvitom, jestvovala na trhu celá rada prístrojov s pasívnym fosforescentným podsvietením. Displej prístroja bolo potrebné najskôr na suchu a potom občas aj pod vodou „nasvietit“ prejdením kuželu svietidla. Údaje na ňom boli potom relatívne dobre čitatelné aj v úplnej tme. Pre prevažne denné rekreačné potápanie v mori, je fotoluminiscenčná čitateľnost celkom postačujúca. V našich prevažne stredoeurópskych podmienkach je tma a zhoršená viditeľnost takmer pri každom ponore.

Neskôr prišli výrobcovia s aktívnym podsvitom LCD displejov. Išlo o elektro-luminiscenčné podsvietenie s nastaviteľnou dlžkou žiarenia. Jeho použitie však veľa razy narážalo na problém obsluhy tlačidiel v nemotorných suchých, či v hrubších mokrých rukaviciach. Bolo to dost zdĺhavé a energeticky náročné, pretože svetlo dosť vyčerpávalo batérie.

Aj v tomto prípade, opät raz nevyhral pokrok. Potápači si na čítanie údajov na svojich počítačoch skôr osvojili používanie podvodných svietidiel. Koniec koncov, v podmienkach kde viditeľnosť vyžaduje použitie osvetleného displeja, by sa bez podvodných bateriek beztak nezaobišli. Nevýhodou je samozrejme nutnosť istej zručnosti v osvetlovaní displeja. A to len okrajom kužela. Plné svetlo by ho príliš presvietilo a znemožnilo tak čítat údaje.

Farba

Asi nebolo treba byť príliš veľkým vizionárom, ak sme v minulosti predpokladali, že podobne ako vo svete mobilných telefónov, budú monochromatické displeje v budúcnosti nahradené farbou.

Medzi prvé sa zaradili displeje TFT (napríklad Divesoft). Skratka TFT je z anglického Thin Film Transistor. Ide o typ LCD (Liquid Crystal Display) obrazovky, ktorá využíva tenký film s tranzistormi s aktívnou maticou. Aj keď ich čierna farba v skutočnosti nebola čierna (skôr taká ocelovo sivá) predstavovali kvalitatívne veľký krok vpred. Všetky varovania boli zobrazované červenou či oranžovou farbou.

Najnovším hitom sú OLED displeje, zložené z aktívne svietiacich bodov (napríklad Liquivision, Hollies, Uemis...). OLED, je skratka anglického výrazu = Organic Light Emitting Diode Display. Vo svete podvodných počítačov sú bezkonkurenčne najkontrastnejšie. Trvale svietiaci displej je nesmierne zreteľný a aj v sťaženej viditeľnosti či v úplnej tme ľahko čitateľný. Navyše OLED je čitateľný zo všetkých uhlov.

Pochopiteľne (aj tu si pomôžeme príkladom zo sveta mobilných telefónov) prechod na farbu znamená zvýšenú energetickú náročnosť. Mládež, pre ktorú je aj niekoľkonásobné dobíjanie ich smartfónu denne bežným javom, si už nepamätá časy, keď nám stará Nokia vydržala aj 7-8 dní.... Podobne je potrebné v OLED počítačoch častejšie meniť batérie, či skôr dobíjať akumulátory.

Mnohé počítače s OLED typom displeja sa dajú stlmiť, či zjasniť pod vodou reguláciou ich jasu. Aj napriek tomu sa táto ich „prednosť“ občas paradoxne stáva ich „nevýhodou“. Vo veľmi plytkej vode, či v tropických podmienkach kde do vody preniká značná slnečného svitu sa stáva OLED displej tažšie čitateľným.

Pravdepodobne z dôvodu vysokých energetických nárokov, v súčasnosti viacerí výrobcovia počítačov opúšťajú OLED technológiu a vracajú sa spät k LED/LCD displejom s vysokým rozlíšením (napríklad Shearwater, VRX...). Zobrazované údaje na displeji je možné si prispôsobovať podľa vlastných potrieb a preferencií s podporou farebných rozhraní.

Farby zobrazenia jednotlivých údajov boli volené podľa princípu dopravného značenia. Zelená farba znamená, že je všetko v norme. Oranžová nabáda k ostražitosti, napríklad pre prípad vynútenej dekompresie. A červená farba je vyhradená pre nebezpečenstvá a výstrahy!

HUD

Pri popise jednotlivých typov displejov nám nedá nespomenúť ešte jednu (dnes už ani nie príliš novinku) variantu odčítavania údajov na displeji. Ide o zatiaľ ojedinelú masku Oceanic Datamask HUD. HUD je tak trocha zavádzajúce označenie zo skratky anglických slov Head Up Displej. Tento typ sa používa napríklad v priehľadných krytoch heliem stíhacích pilotov. U spomínaného Oceanicu ide o miniatúrny displej, umiestnený v spodnej časti masky, mimo bežné zorné pole potápača.

Displej je farebný, kontrastný a opticky prispôsobený na čítanie z tesnej blízkosti. Na podrobnejšie hodnotenie prínosu tohto typu displeja pre potápanie, nemá ešte laická ani odborná verejnosť dostatok informácií priamo z terénu od užívateľov tohto technického riešenia.

 

 

Robert Korim

Šéfredaktor SCUBA.SK. Inštruktor rekreačného aj
technického potápania s viac než 30-ročnými skúsenosťami.
Organizátor a propagátor celého radu potápačských stretnutí,
súťaží a podujatí. Aktívne učí, prednáša a publikuje
v slovenských aj českých potápačských periodikách.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017