Pro Dive Chorvátsko 
 

Aeris - F.10

                                                                                                                                  Pridané 18.3.2012

 

Náramkový počítač F.10 od firmy Aeris je určený predovšetkým na nádychové potápanie. Často sa označuje tiež ako “freedivingový navrhnutý freedivermi”. Práve preto je vyznávačmi tohto typu potápania často označovaný aj ako najlepší apneistický počítač na trhu.

 

Hodinky

Okrem funkcií bežných digitálnych hodiniek (čas, stopky, budík) dokáže F.10-na zobrazovať aj alternatívny čas ako aj odpočítavanie (countdown).
Presnosť merania času je plus/mínus jedna sekunda denne. Čas na hodinkách je zobrazovaný vo formáte „hod:min:s” od 0:00:00 až po 23:59:59.
Stopky merajú vo formáte “hod:min:s” od 0:00:00.00 až po 9:59:59.99.


Freedive mód

V tomto základnom režime zobrazuje počítač hĺbku a čas ponoru. Hĺbka ponoru je uvádzaná s presnosťou ± 1%, v jednotkách desatiny metra.
Jeho alternatívny displej zobrazuje rýchly prístup k prednastavenému odpočítavaniu času – “Countdown Timer” alebo k bežnému meraniu času stopkami.


Režim histórie

Mód denníka a histórie ponorov býva v prípadoch prístrojov pre nádychové potápanie, spolu s alarmami všetkých typov ťažiskovými funkciami týchto počítačov. Log Book prístroja F.10 ukladá údaje z posledných 99 ponorov. Po naplnení tejto hodnoty sa stý ponor zapisuje do pamäti tak, že nahradzuje najstarší zaznamenaný ponor (maže dáta z najskôr zaznamenaného ponoru).


Sú nimi:
- maximálna hĺbka
- čas ponoru
- povrchový interval
- dátum a čas ponoru
- poradové číslo ponoru v rámci konkrétneho dňa
- najnižšia teplota vody počas zostupu
Dáta v pamäti prístroja je možné spätne listovať u každého ponoru, v časovom intervale po jednej sekunde.


Režim histórie zobrazuje:
- súčet časov všetkých uskutočnených ponorov,
- celkový počet realizovaných ponorov,
- maximálnu dosiahnutú hĺbku a dobu trvania tohto konkrétneho ponoru,
- najdlhší čas ponoru a jemu prislúchajúcu maximálnu hĺbku.
Ďalej tiež súhrnné štatistické dáta:
- priemernú hĺbku maximálnych hĺbok všetkých ponorov
- priemerný čas realizovaný ponorov
- priemerný počet ponorov za deň.


Počítanie ponorov

Ponory sú označené od 1 až po 99. Pokiaľ nebol doposiaľ uskutočnený ponor, má počítadlo hodnotu „0”. O polnoci, so začiatkom kalendárneho dňa sa počítadlo resetuje na ponor číslo 1.


Varovania

Počítač Aeris F.10 zobrazuje alarmy akusticky aj vizuálne blikajúcou LED diódou so súčasným podsvietením displeja. Zvyčajne sa pre nádychové potápanie používajú nasledovné varovania:
- Alarm pre uplynulý čas ponoru „Elapsed Dive Time” (EDT) Opakuje sa vždy, keď v priebehu ponoru uplynie nastavený časový interval. Pracuje v rozsahu 5 až 30 sekúnd.


- Alarm pre opakovanie hĺbkových úsekov “Repeating Depth Interval” (RDI) Opakuje sa v prípadoch, keď v priebehu ponoru dosiahne potápač násobok nastaveného úseku hĺbky. Pokiaľ pri dosiahnutí danej hĺbky zaznie alarm pre hĺbku ponoru (DD) varovanie RDI sa už neopakuje. Ak v priebehu ponoru dochádza k niekoľkým zostupoma avýstupom, potom alarm RDI pracuje pri všetkých zostupoch. Pracuje v rozsahu 3 až 33 metrov.


- Alarm pre tri rôzne, nastaviteľné maximálne hĺbky „Depth” (DD). Alarmy pro hĺbku ponoru DD1, DD2, DD3 sa nastavujú postupne na hlbšie hĺbky ponoru a slúžia k upozorneniu potápača, že v priebehu zostupu bola dosiahnutá nastavená hĺbka. Pracuje v rozsahu 10 – 100 metrov.


- Zadefinovanie času povrchového intervalu “Surface Recovery Time” (SRT) . Slúži k upozorneniu, že nastavený čas odpočinku na povrchu uplynul a je možné začať ďalší ponor. Pracuje v rozsahu 1 až 30 min.


Napájanie prístroja

F.10 pracuje s napätím z 3 Voltovej líthiovej batérie typu CR2430. Po dodaní z výroby je v stave takzvaného hlbokého spánku, preto jej výrobca uvádza jej životnosť až 7 rokov! Pri používaní sa jej životnosť pochopiteľne výrazne zmenšuje. V prípade používania „ako hodinky” sa uvádza 1 rok. Ak je s ňou aktívne potápané, uvádza sa hodnota okolo 300 ponorov. Jej výmena je jednoduchá a majiteľ prístroja si ju môže vykonať aj sám. Prístroj, prostredníctvom indikátora stavu batérie hlási najskôr varovanie (symbol je zobrazený ak je napätie 2,5 – 2,75 V.) Neskôr symbol začne blikať, napätie klesne pod 2,5 V a výmena batérie je nevyhnutná.


Nadmorská výška

Prístroj je možné používať v rôznych úrovniach nadmorskej výšky od úrovne hladiny mora až do výšky 4 270 metrov nad morom. Počítač meria okolitý tlak každých 30 minút (v režime hodiniek). Ak je v povrchovom mode ponoru, sleduje ho každých 15 minút. Korekciu na nadmorskú výšku realizuje od úrovne 916 metrov nad hladinou mora s krokom každých 305 metrov.


Pracovné teploty prístroja

Na povrchu Aeris F.10 pracuje spoľahlivo pri teplotách od -6 °C do 60 °C.
Vo vode od -2 °C do 35 °C. Pri veľmi nízkych teplotách sa znaky na displeji zobrazujú len slabo, ale tento stav nemá vplyv na presnosť realizovaných výpočtov. V prípade, že bol počítač skladovaný alebo transportovaný pri veľmi nízkych teplotách pod bodom mrazu, musí sa pred ponorom ohriať najmä jeho batéria. Doporučovanou teplotou pri skladovaní na súši je rozpätie od -8 °C do 70 °C.


Ďalšie vlastnosti Aeris F.10

Počítač je schopný pracovať v oboch systémoch jednotiek: metrických aj imperiálnych.
Po styku s vodou sa samočinne zapína. Túto funkciu je možné tiež vypnúť.
Displej Aeris F.10 je podsvietený. Doba svietenia sa prednastaví z možností: 0/5/10/30/60 sekúnd.
Medzi voliteľné príslušenstvo počítača patrí aj „Aeris PC USB V2 Computer Interface” pre sťahovanie dát profilov ponorov.

 

 

Jana Gondová

Člen redakčnej rady SCUBA.SK. Potápa sa od roku 1983.
Ako absolventka FTVŠ UK sa profesionálne venuje športu
v jeho organizačných štruktúrach na rôznych úrovniach.
V súčasnosti je zodpovedná za prácu oblastného zastúpenia
agentúry TdiSdi na Slovensku.

Napíš autorovi

© 2010 - Všetky práva vyhradené
Posledná zmena 30. marca 2017